A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület 1996-ban alakult a polgári, nemzeti és keresztény közéleti erők összefogása, a polgári értékek, erények megóvása és országos kiterjesztése célkitűzésével. Az egyesület számos fontos és időszerű témában szervez társadalmi és szakmai egyeztetést, vitafórumot, kulturális eseményt, országos és határon túli rendezvénysorozatot a kitűzött célok és a polgári gondolkodás kultúrájának ápolása érdekében.

AZ MPEE TISZTIKARA

Elnök
Dr. Vízkelety Mariann

Főtitkár-alelnök
Mészáros László

Alelnök:
Tordáné dr. Petneházy Judit

Védnökség, tiszteletbeli elnökök
Balog Zoltán
Dr. Mádl Ferenc ✞,
Granasztói György ✞,
Dr. Martonyi János

Elnökségi tagok
Bíró Ildikó
Náray-Szabó Gábor
Dr. Osztie Zoltán

Számvizsgáló bizottság
Müller Ferenc
Strich Péterné
Tóth Botondné

Titkárság:
Fülöp Sándor gazdasági titkár
Gajdos Erzsébet sajtófőnök
Molnár Adrienn programiroda vezető