Magyar Polgári Együttműködés Egyesület

Ünnepi konferencia Martonyi János 80. születésnapja alkalmából

Április 5-én, pénteken lesz nyolcvanéves Martonyi János Széchenyi-díjas jogász, nemzetközi magánjogtudós, a Corvin-lánc kitüntetettje, volt külügyminiszter. Születésnapjának előestéjén a Habsburg Ottó Alapítvány, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézete egyesületünkkel együttműködve könyvbemutatót és konferenciát szervezett A történelem folytonossága – La Continuité de l’Histoire címmel. Az ünnepi eseményen az MPEE nevében Győri Enikő elnök mondott köszöntőt.

A megjelenteket Prőhle Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója, az NKE John Lukacs Intézet programigazgatója üdvözölte. Martonyi János külügyminiszterként több, mint huszonöt éve megfogalmazott gondolatai aktuálisan csengenek ma is, miszerint: ,,Európa lényege a sokszínűségben áll. Ha ezt a sokszínűséget, sok fajta kulturális és nyelvi hagyományt elveszíti, vagy akár csak tompul ez a sokszínűség, Európa elveszti saját önazonosságát. Következésképpen európai egység a nemzeti önazonosság, a nemzet fennmaradása és erősödése nélkül nincs, és nem is lesz”, fogalmazott Pröhle Gergely.


Olyan Európáért küzd a magyar kormány, ahol nemzethez tartozni és európainak lenni vitán felül álló érték – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Martonyi János korábbi külügyminiszter 80. születésnapja alkalmából, a jelenlétében rendezett ünnepi konferencián.


A tárcavezető kiemelte: Martonyi János rendkívül gazdag életútra tekinthet vissza, amelynek során többször rávilágított a kettős identitás fontosságára. Vagyis arra, hogy “önmagában európaiként” nem lehet gondolkodni, csak úgy, hogy közben valaki “magyar, lengyel, francia vagy éppen osztrák”. . „Martonyi János politikai életútjának esszenciája gazdagít mindannyiunkat, tudására, tapasztalataira ezután is szükség lesz” – jegyezte meg. Hangsúlyozta azt is, hogy Martonyi János külügyminiszteri szolgálatának idején „vitán felül állt a jog tisztelete”. Azt mondta, Martonyi ahhoz a generációhoz tartozott, amelyiknek a jog még nem a „politikai akaratképzés eszközét” jelentette, hanem olyan értékeket hordozott, amelyekre a politikának tekintettel kell lennie. Ma pedig éppen a jog tiszteletének hiányától szenved leginkább Európa, ez veszélyezteti az együttműködés korábbi kereteit – tette hozzá a miniszter.


Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy Martonyi szerepvállalása nélkül a külpolitikában és a belpolitikában is “egész máshogy történt volna minden”. Szavai szerint Martonyi Jánosnak volt a legnagyobb szerepe abban, hogy Magyarország az európai integráció és a transzatlanti biztonsági védelmi szövetség irányába mozdult el, illetve hogy ezt a folyamatot a magyar jobboldal “korábbi állami vezetői tapasztalat nélkül is” hitelesen tudta képviselni.


Gulyás Gergely rámutatott: Martonyi János mindig azt képviselte, hogy a posztkommunista alternatíva mellett “kell, hogy legyen egy hiteles, polgári alternatíva is”.

Martonyi János és Mádl Ferenc voltak azok, akik a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülettel és az 1994-95-ben létrejött szervezetekkel együtt azt képviselték, hogy a posztkommunista alternatíva mellett kell egy hiteles polgári megoldás is – idézte fel.


A köszöntőket Hubert Védrine, Franciaország korábbi külügyminiszterének és Hatos Pálnak, az NKE Eötvös József Kutatóközpont, Közép-Európa Kutatóintézet igazgatójának bevezető előadásai követték. A program kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott Benita Ferrero-Waldner, az Osztrák Köztársaság korábbi európai és nemzetközi ügyekért felelős szövetségi minisztere, Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Claire Legras, Franciaország budapesti nagykövete, Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora részvételével, melyet Fejérdy Gergely, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatóhelyettese moderált.


Győri Enikő, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke köszöntőjében többek között az évek során Martonyi Jánostól tanultakat elevenítette fel. Mint mondta, tőle tanulta, hogy mindig közösségben kell gondolkodni, hogy Európa is a közösségek közössége, hogy a kultúra az, ami egyben tartja az Európai Uniót, még ha arra méltatlanul kevés figyelmet is áldozunk. Hogy igenis lehet értékalapon reálpolitikát folytatni és nemzeti érdeket védeni, és a legfontosabb, hogy egyetlen zsinórmérték van, ez pedig a haza.


„Számunkra, akik veled dolgozhatunk a te szavaid, gondolataid váltak mércévé. Szívből kívánom, hogy még sokáig és sokszor inspirálódhassunk általad, belőled a veled való beszélgetésekből. Isten éltessen!” – fogalmazta meg jókívánságait Győri Enikő.


Martonyi János a zárszavában azt hangsúlyozta, hogy a nemzeti közösséghez tartozás „az életünk legfontosabb dimenziója, ami tökéletesen megfér az európai gondolkodással”. „Továbbra is dolgozzunk, maradjunk együtt ebben a közösségben és más közösségekben” – tette hozzá egyesületünk tiszteletbeli elnöke.

Martonyi János megköszönte az elismerő szavakat, megjegyezte: nem számított rá, hogy ilyen “tartalmas, komoly, mélyenszántó előadások” lesznek a rendezvényen. A mostani alkalom elsősorban a köszöneté, tette hozzá.


mpee.hu