POLGÁRNAK LENNI MAGATARTÁS

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE) 1996. február 25-én jött létre 9 tagegyesület és 131 alapító tag akaratából.

AZ MPEE alapítóit a tenni akarás, a jóra való cselekvési szándék hozta össze Az egyesület megalakulását egyéves előkészítő munka előzte meg. 1995 szeptemberében mintegy nyolcvan résztvevővel indult útjára az első Polgári Gondola. A dunai hajóút alkalmával az egyesület létrehozásának megálmodói a nemzeti sorskérdésekről tartott többórás tanácskozásukat követően nyilatkozatot írtak alá, amelyben kezdeményezték a nemzeti összefogást a polgári értékek mentén, valamint felvázolták a megalakítandó országos egyesület programját. Három hónap elteltével munkamegbeszélést tartottak a Pilvax Kávéházban a polgári tagegyesületek képviselőinek részvételével, ahol a megalakítandó országos egyesület programja mellett megvitatták az alapszabály és alapító nyilatkozat tervezetét. Ezeket fogadták el Mádl Ferenc akadémikus elnökletével a februári alakuló ülésen.

KÜLDETÉSÜNK

Az egyesület, mint azt a neve is jelzi, olyan összefogásból született, amely céljául tűzte ki a polgári, nemzeti és keresztény közéleti erők összefogását, a polgári értékek, eszmények és erények megóvását, ennek tudatosítását és országos kiterjesztését. Az MPEE létrejöttével sokan, köztük a közélet, a tudomány és a művészetek kiemelkedő személyiségei vállalták fel a polgári gondolkodás kultúrájának az ápolását, a közös cselekvést a kitűzött célok érdekében. Az egyesület a céljait főként társadalmi és szakmai egyeztetésekkel, konferenciákkal, vitafórumokkal, találkozókkal valósította meg.

A polgári Magyarországért összefogtak a nemzeti és a keresztény közéleti erők

A közvetlen politizálás nem volt célja a egyesületnek, azonban az 1998-as országgyűlési választást megelőző évben a tagság elérkezettnek látta az időt, hogy a politikai véleményalkotást felvállalja a polgári Magyarország megteremtése érdekében. Az egyesület létrehozásának kezdeményezői szerették volna elérni, hogy a polgári értékeket valló politikai erők mielőbb szövetkezve egymással egy egységet alkossanak.

Az egyesületnek komoly szerepe volt abban, hogy 1998-ban létrejött a polgári kormányzat. Mádl Ferenc elnök akkor úgy fogalmazott, hogy „az egyesület elkezdte újjászőni a polgári életforma és felelősség szakadt szövetét”.

Társadalmi és szakmai egyeztetés

Az elmúlt majdnem három évtized során számos fontos és időszerű témakörben jött létre társadalmi és szakmai egyeztetés. Az egyesület által szervezett konferenciákon, szakmai egyeztetéseken, vitafórumokon több százan vettek részt, az eseményeket a média élénk érdeklődése kísérte. Ez jellemezte az egyesület vidéki programjait is, ahol általános kulturális, szociális, politikai és más témák mellett helyi problémákkal is foglalkozott az egyesület. Ezen tevékenységét számos városban, településen tartott tanácskozása, rendezvénye példázza.

Minden ősszel kifut a Polgári Gondola

A Polgári Gondola 1996. szeptember 29-én másodszor is kifutott, ezúttal már egyesületi rendezvényként, ezzel hagyományt teremtve a hajókirándulással egybekötött tanácskozásnak. Az eseményen Orbán Viktor „Magyarország ma. És holnap?” címmel tartott előadást és válaszolt a kérdésekre. Az őszi hajóutat az érdeklődésre számot tartó különböző témakörökben az egyesület azóta is minden évben megrendezi.

Orbán Viktor éves országértékelőjét az MPEE-ben tartja

Az MPEE felkérésére Orbán Viktor első beszédét az ország állapotáról 1999. február 4-én a Pesti Vigadó színháztermében az MTV 1 élő adásában, a legszélesebb nyilvánosság előtt tartotta meg. Ezt követően a kormányfő, a Fidesz elnöke minden év elején értékeli az elmúlt időszak eseményeit, és megtiszteli az egyesületet azzal, hogy körünkben tartja országértékelő beszédét. 2019-től kezdődően a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal közös szervezésben történik az esemény a Várkert Bazárban.

Korunk kihívásai

Korunk kihívásai nevet viselő konferencia sorozatunk eseményei során a XXI. században felbukkanó jelenségek, technikai újdonságok, környezeti változások társadalmunkra gyakorolt hatását vitatjuk meg, különös tekintettel régiónk, Kelet- és Közép-Európa és a magyarság előtt álló közép- és hosszú távú kihívásokat.

A nyitókonferenciát 2019 novemberében tartottuk, a rendezvény fő szónoka dr. Áder János köztársasági elnök volt. Kiemelten fontosnak tartjuk a fiatalok bevonását, ezért az országjáró sorozatunk egyes helyszínei egyetemi városok, akár maguk az egyetemek is. Az egyetemi modellváltásról 2021 szeptemberében Pécsett, 2023-ban Szegeden tartottunk egész napos konferenciát. 2022-től a Tusványoson is megjelenünk filmjeinkkel, kerekasztal-beszélgetésekkel.

Négy tematika mentén szervezzük rendezvénysorozatunkat: környezeti, társadalmi, technológiai és politikai kihívások. Az előadók önálló 30-40 perces előadást tartanak, majd a közönség teheti fel a kérdéseit. Tematikától függően kerekasztalbeszélgetés formájában is történhet a rendezvény. A konferenciák zártkörűek, meghívóval és regisztrációval lehet részt venni rajta.

Jogállami kerekasztal

Az MPEE „Jogállami kerekasztal” címmel 2013. február 1-jén országjárást indított az egyesület elnökségének, tagjainak és helyi tagszervezetinek közreműködésével. A rendezvénysorozat célja megismertetni a polgárokkal az akkor elfogadott új Alaptörvényt, rámutatni arra, hogy az alkotmánymódosítás már a polgárok érdekeit szolgálja, és ez az Alkotmány minden eleme a haladó magyar hagyományokra és a nemzeti értékekre épül.

A kerekasztal-beszélgetéseken az Alaptörvényről, alkotmányosságról, közjogi berendezkedésünk aktuális kérdéseiről, a választójogi változásokról állandó és meghívott előadók tájékoztatják az érdeklődőket. Az Alaptörvény megerősítette az állam nemzeti elkötelezettségét: a határokon kívül élő magyarok sorsáért, a közösségeik fennmaradásáért és fejlődéséért Magyarország nem csak felelősséget érez, hanem felelősséget visel.

A Jogállami kerekasztal rendezvénysorozat 2015 februárjában először látogatott el a határon túli magyarokhoz, amely alkalomból „Minden magyar felelős minden magyarért” címmel a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen és annak csíkszeredai kihelyezett tagozatán tartott kerekasztal-beszélgetést. Tekintettel a határon túli magyarság igényére és a Jogállami kerekasztallal kapcsolatos pozitív visszajelzéseire, egyesületünk a jövőben folytatja rendezvénysorozatát körükben.

A rendezvénysorozat minden egyes állomásán a Bánffy György Kulturális Szalon művészei lépnek fel. Az eseményeket az országos, a helyi és a regionális média érdeklődése kiséri, számos tudósítás, riport, interjú készül a rendezvénysorozatról és annak résztvevőiről.

MEMOIR – MPEE 25

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület 2021-ben ünnepelte alapításának 25. évfordulóját. Akkor a koronavírus járvány miatt nem lehetett ünnepséget tartani. Ehelyett 2021 végén meglátogattuk az alapító elnökségi tagokat, hogy egy csésze kávé vagy pohár bor mellett meséljenek az alapításról és az első évekről. Ezekből az interjúkból és a kutatásaik során előkerült archív anyagokból, dokumentumokból és korabeli sajtóanyagok felhasználásával Molnár Adrienne és Hegedüs Márton készített dokumentumfilmet, mely immár sorozattá bővült.

A 2024. március 9-én bemutatott második részben az 1996-os alapítástól az 1998-as országgyűlési választásig, illetve 2000-ig tartó időszakot dolgozzuk fel. Részletesen megvizsgáljuk, hogy az egyesület milyen szerepet töltött be ebben az időszakban – más szervezetekkel közösen – a jobboldal választási győzelmének elérésében. Górcső alá kerülnek az egyes rendezvények, nyilatkozatok, de a háttérben végzett tárgyalások, beszélgetések is. A filmben interjút adott: Becker Pál, Czoch Gábor, Gyulay Endre, Hegedűs Endre, Király Miklós, Kodolányi Gyula, Kövér László, Laczay István, Martonyi János, Mészáros László, Nemeskürty Harriet, Szalay Péter, Tar Pál, Tordáné Petneházy Judit. A film linkje: https://www.youtube.com/watch?v=zg9l_rozn2s&t=6s

Polgári Szalon

Polgári szalon elnevezéssel olyan műhelyvitákat tervezünk, ami az egyesületi értékek bemutatása mellett az egyesületi jövő és polgári értékek hangsúlyozásának előtérbe helyezésével a közoktatással, egészségüggyel, vagy a kultúra egyes területeivel (zene, film, irodalom stb.) foglalkoznának, és amelyek megszólítanák az 50 év alattiakat is. Youtube csatornánkon (www.youtube.com/@mpee1996) és facebook oldalunkon (www.facebook.com/MPEE1996) valamennyi rendezvényünket élőben közvetítjük, vagy később a szerkesztett, vágott változatot hozzuk nyilvánosságra. Tematikától és előadótól függően kapcsolódó tanulmányok megjelentetése hazai és külföldi szakfolyóiratokban.