Magyar Polgári Együttműködés Egyesület

Dr. Vízkelety Mariann levele a „Stephanus noster – Szent István és a Szentkirályok kultusza Északkelet-Magyarországon” konferencia résztvevőihez

„Stephanus noster – Szent István és a Szentkirályok kultusza Északkelet-Magyarországon” címmel kétnapos tudományos konferenciát tartanak 2020. szeptember 18 – 19-én (péntek–szombat) Miskolcon, az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB) miskolci székházában. Dr. Vízkelety Mariann-nak, a konferencia védnökének, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökének köszöntő beszédét az alábbiakban olvasható.


Tisztelt Vendégeink, Kedves Szervezők!


Szeretettel köszöntöm Önöket a távolból is. Kérem, nézzék el nekem, hogy személyesen nem tudok Önökkel együtt lenni ezen az ünnepi alkalmon.


Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részese lehetek annak, hogy a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület az Emberi Méltóság Tanácsával közös rendezvénysorozatban mutatja be az államalapító Szent Király életművét 2020-tól 2025-ig.


Ezúton szeretnék köszönetet mondani az MTA Miskolci Területi Bizottságának és az Éltető Lélek Alapítványnak, hogy felkarolták kezdeményezésünket, és megszervezték a mai rendezvényt. Épp ez az egyik célja fellépésünknek, hogy a keresztény, nemzeti és polgári értékrend híveivel egymásra találva, egymást kölcsönösen gazdagítsuk.


Miért van szükség arra, hogy egy évezreddel korábban élt uralkodónk életművével ilyen átfogóan foglalkozzunk?


Az egyik választ épp a mai rendezvény adja meg: a Szent Király alakja a népegyházi hagyomány és a magyar folklór része mind a mai napig. Ehhez járul, hogy a történettudomány olyan jelentős eszközökkel bővült, mint a szövegelemzési, kormeghatározási technológiák ugrásszerű fejlődése, a korábban feltárt anyagok áttekintését, rendszerezését biztosító adatbázisok létrehozatala, vagy éppen a genetikai kutatások alkalmazása az archeológia területén. A nagyszerű, új eszközök révén létrejött információk új megvilágításba helyeznek egy-egy ismert történelmi eseményt, ezáltal a korábban ismert tények újraértelmezését teszik lehetővé.


Minden kornak, minden generációnak meg kell ismernie, meg kell értenie és saját magával kapcsolatban értelmeznie kell múltját: mélyen kell gyökereznie, hogy magasra nőjön és sokáig fennmaradjon. Ebben segítőkre találtunk itt, Miskolcon.


Köszönöm a mai nap előadóinak, hogy elfogadták a felkérést, vendégeinknek pedig, hogy elfogadták meghívásunkat. A mai napra jó tanácskozást és inspiráló kulturális élményeket kívánok!


Köszönöm szíves figyelmüket.


Dr. Vízkelety Mariann
MPEE elnöke